Diagnostisch onderzoek

Psychologisch onderzoek wordt gedaan als aanvulling op de diagnostiek om een goed behandeladvies te kunnen geven. Door de problematiek zo goed mogelijk in kaart te brengen kan een behandeling op maat worden ondersteund.

Psychologisch onderzoek kan o.a. het volgende inhouden:
Intelligentie onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek.

Neuropsychologisch onderzoek:
Hierbij wordt geheugen, aandacht en concentratie, informatieverwerking, sociale cognitie onderzocht.

Voor het onderzoek worden verschillende afspraken gemaakt, deze duren meestal 1 á 2 uur. Na afloop van het onderzoek volgt een adviesgesprek en een uitgebreide rapportage, met conclusies en adviezen.

De onderzoeksafspraken vinden meestal plaats op de Marco Polostraat 12, te ‘s-Hertogenbosch.