Kosten

Indien de hulpverlener een contract heeft met uw verzekering, zullen de kosten, die onder uw polis vallen vergoed worden. Het is raadzaam altijd na te gaan welke polisvoorwaarden voor u van kracht zijn.

Klik hier voor de tarievenlijst.