Maud van der Heijden

Maud van der Heijden

Mijn naam is Maud van der Heijden,

Mijn loopbaan is begonnen met de HBO opleiding Pedagogiek die ik volgde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Al vrij snel merkte ik dat ik zoekende was naar meer uitdaging en verdieping binnen het vakgebied, wat ik heb gevonden met behulp van de master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

De algehele ontwikkeling van een kind, het gedrag en de wisselwerking hiervan op de omgeving hebben al jarenlang mijn aandacht. Parallel aan mijn opleidingen heb ik dan ook veel met kinderen en jongeren met autisme, ADHD en/of een licht verstandelijke beperking gewerkt. Zowel in ambulante vorm als binnen de na- en buitenschoolse opvang. Na het afronden van mijn masteropleiding (2016) heb ik vervolgens vier jaar als orthopedagoog bij twee grotere GGZ instanties in Noord-Brabant en Gelderland gewerkt. Daarna heb ik de stap gezet om als zelfstandige aan de slag te gaan, wat ik inmiddels alweer bijna vier jaar doe. En sinds juli 2023 binnen Haga & Dijkstra.

Mijn werk als orthopedagoog richt zich op kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van (ongeveer) 6 tot 23 jaar. Mijn aanpak is vraaggestuurd, doelgericht en in samenwerking met de cliënt en het systeem.

Inhoudelijk betreft mijn werk enerzijds het uitvoeren van diagnostiek. Hierbij valt te denken aan intelligentieonderzoek, psychologisch onderzoek gericht op sociaal-emotioneel functioneren, en onderzoek gericht op ontwikkelingsproblematiek zoals autisme en ADHD. Anderzijds geef ik behandelingen. Deze bestaan voornamelijk uit cognitieve gedragstherapie (CGT), psycho-educatie (o.a. Brain Blocks) en ouderbegeleiding. Allen gericht op uiteenlopende klachten, problematieken en hulpvragen.

In het contact met cliënten en het systeem ga ik uit van het unieke individu en wil ik graag in samenwerking de draagkracht vergroten. Met mijn enthousiaste, zorgvuldige en geduldige houding creëer ik een vertrouwde setting waarin samen gewerkt wordt aan een stevige basis voor de toekomst.

Mailadres:

 vdheijden@praktijkhaga-dijkstra.nl

Registraties:

Orthopedagoog K&J

Persoonlijke AGB-code: 94107399

Werkdagen

Maandag          09.00-17.00 locatie: Frederik Hendriklaan 21

Dinsdag            09-00-17.00 locatie: Frederik Hendriklaan 21

Donderdag        09.00-17.00 locatie: Frederik Hendriklaan 21

Wachttijd