Resultaat meting

Meten is weten, dat geldt ook voor behandeling in de GGZ.

Tot en met 2019 hebben wij gewerkt met de ORS en SRS lijsten van Scott Miller. Deze manier van interactief werken maakt het mogelijk de shared decision in de behandeling  te ondersteunen en te vergroten.

We vinden het van belang een indruk te krijgen van uw tevredenheid over de behandeling. Aan het eind van de laatste sessie wordt daarom aan u gevraagd een vragenlijst in te vullen die de tevredenheid meet. 

In 2020 gaan we  de CQi gebruiken om bejegening, samen beslissen, uitvoering behandeling en een rapportcijfer (gemeten met de CQ-index) te publiceren op de website.