Behandeleffectmetingen

Meten is weten, dat geldt ook voor behandeling in de GGZ. Tot op heden hebben wij gewerkt met de ORS en SRS monitoringsvragenlijsten van Scott Miller. Deze manier van interactief werken, maakt het mogelijk om shared-decision making in de behandeling te ondersteunen en te vergroten.
We vinden het van belang een indruk te krijgen van uw tevredenheid over de behandeling. Aan het eind van de laatste sessie wordt daarom aan u gevraagd een vragenlijst in te vullen die de tevredenheid meet. 

Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s. wil kwalitatief goede zorg bieden. Wij zetten hiervoor in op een goede samenwerking met andere zorgaanbieders, een prettige bejegening, behandeleffectmetingen en cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoek. 

BEHANDELEFFECTMETINGEN

Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s. wil de effectiviteit van de behandelingen verbeteren door inzicht te krijgen in de aanwezige klachten bij aanvang van de behandeling en aan het einde van de behandeling. Dit doen wij door vragenlijsten af te nemen. Dit soort vragenlijsten worden ROM vragenlijsten genoemd (Routine Outcome Measurement). U krijgt het voor uw eerste afspraak een vragenlijst toegestuurd, via Embloom.  Dit is de OQ-45. Aan het einde van de behandeling vragen wij u nogmaals de OQ-45 in te vullen. Tussentijds kan de OQ-45 ook worden afgenomen.

CLIËNTERVARINGS- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK (CQI)

Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s. vindt het belangrijk om de cliëntervaringen en cliënttevredenheid te meten. Hiervoor gebruiken wij in 2022 de CQi-GGZ-VZ-AKWA (Consumer Quality index)-vragenlijst. De CQi-GGZ-VZ-AKWA is een gestandaardiseerde systematische vragenlijst voor meten, analyseren en rapporteren van cliënt-ervaringen in de zorg. 

Wij analyseren de uitkomsten van de CQi en maken op basis van deze analyse ieder jaar een plan om aan verbetering te blijven werken.
Peildatum : 31-12-2022.

Op dit moment krijgen onze behandelingen een gemiddelde score van een 8,8 op een schaal van 0 (= heel erg slecht) tot 10 (= uitstekend).

Met betrekking tot bejegening scoren wij gemiddeld 4,8 (max score is 5)

Met betrekking tot samen beslissen scoren wij gemiddeld 4,7 (max score is 5)

Met betrekking tot uitvoeren behandeling scoren wij gemiddeld 4,7 (max score is 5)

Bovenstaande scores geven aan dat maximale scores (nog) niet gerealiseerd zijn. Dit is voor ons aanleiding om te onderzoeken op welke wijze wij de informatie voorziening kunnen verbeteren. Met name de informatie vooraf is belangrijk en voor verbetering vatbaar.

De gemiddelde score is berekend over 67 cliënt tevredenheidsonderzoeken, afgenomen tussen 01-01-2022 en 31-12-2022.  Wij streven ernaar om structureel cliënt tevredenheidsonderzoeken af te nemen om tot een meer betrouwbaar indexcijfer te komen.

Behandeleffectmetingen

Meten is weten, dat geldt ook voor behandeling in de GGZ. Tot op heden hebben wij gewerkt met de ORS en SRS monitoringsvragenlijsten van Scott Miller. Deze manier van interactief werken, maakt het mogelijk om shared-decision making in de behandeling te ondersteunen en te vergroten.
We vinden het van belang een indruk te krijgen van uw tevredenheid over de behandeling. Aan het eind van de laatste sessie wordt daarom aan u gevraagd een vragenlijst in te vullen die de tevredenheid meet. 

Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s. wil kwalitatief goede zorg bieden. Wij zetten hiervoor in op een goede samenwerking met andere zorgaanbieders, een prettige bejegening, behandeleffectmetingen en cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoek. 

BEHANDELEFFECTMETINGEN

Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s. wil de effectiviteit van de behandelingen verbeteren door inzicht te krijgen in de aanwezige klachten bij aanvang van de behandeling en aan het einde van de behandeling. Dit doen wij door vragenlijsten af te nemen. Dit soort vragenlijsten worden ROM vragenlijsten genoemd (Routine Outcome Measurement). U krijgt het voor uw eerste afspraak een vragenlijst toegestuurd, via Embloom.  Dit is de OQ-45. Aan het einde van de behandeling vragen wij u nogmaals de OQ-45 in te vullen. Tussentijds kan de OQ-45 ook afgenomen worden.

CLIËNTERVARINGS- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK (CQI)

Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s. vindt het belangrijk om de cliëntervaringen en cliënttevredenheid te meten. Hiervoor gebruiken wij in 2022 de CQi-GGZ-VZ-AKWA (Consumer Quality index)-vragenlijst. De CQi-GGZ-VZ-AKWA is een gestandaardiseerde systematische vragenlijst voor meten, analyseren en rapporteren van cliënt-ervaringen in de zorg. 

Wij analyseren de uitkomsten van de CQi en maken op basis van deze analyse ieder jaar een plan om aan verbetering te blijven werken.

Wij analyseren de uitkomsten van de CQi en maken op basis van deze analyse ieder jaar een plan om aan verbetering te blijven werken.
Peildatum : 31-12-2022.

Op dit moment krijgen onze behandelingen een gemiddelde score van een 8,8 op een schaal van 0 (= heel erg slecht) tot 10 (= uitstekend).

Met betrekking tot bejegening scoren wij gemiddeld 4,8 (max score is 5)

Met betrekking tot samen beslissen scoren wij gemiddeld 4,7 (max score is 5)

Met betrekking tot uitvoeren behandeling scoren wij gemiddeld 4,7 (max score is 5)

Bovenstaande scores geven aan dat maximale scores (nog) niet gerealiseerd zijn. Dit is voor ons aanleiding om te onderzoeken op welke wijze wij de informatie voorziening kunnen verbeteren. Met name de informatie vooraf is belangrijk en voor verbetering vatbaar.

De gemiddelde score is berekend over 67 cliënt tevredenheidsonderzoeken, afgenomen tussen 01-01-2022 en 31-12-2022.  Wij streven ernaar om structureel cliënt tevredenheidsonderzoeken af te nemen om tot een meer betrouwbaar indexcijfer te komen.