Behandelmethodieken SGZ

Psychotherapie richt zich op:

 • het oplossen of hanteren van problemen
 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
 • het ontwikkelen van eigen redzaamheid

Onderstaande behandelmethodieken zijn in de Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is gevormd na het samengaan van twee therapeutische stromingen. Waar cognitieve therapie zich vooral richt op de invloed van het denken op het gevoelsleven en op het gedrag, richt gedragstherapie zich op het (problematische) gedrag of handelen. Cognitieve gedragstherapie is een inmiddels zeer gerenommeerde, gecombineerde vorm van therapie die zowel de manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als de manier van gedrag en handelen. In de behandeling staat de interactie tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal.

Voor meer informatie zie: www.vgct.nl

EMDR
EMDR voluit Eye Movement, Desensitisation and Reprocessing is in 1987 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro ontdekt als een werkzame methode in traumabehandeling en is tegenwoordig in de landelijke behandelrichtlijnen opgenomen als een effectief bewezen en eerste keus behandelmethode in de behandeling van posttraumatische stress-stoornissen.

Voor meer informatie zie: www.emdr.nl

Schema Gerichte Therapie
Schema gerichte therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die effectief is gebleken in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. In de therapie wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in patronen (ook wel schema’s genoemd) die aan de problematiek ten grondslag liggen. Schema’s bepalen hoe men kijkt naar zichzelf, naar anderen en naar de wereld om ons heen. Het herkennen van de schema’s door middel van registreren is een eerste stap in het veranderingsproces. Met gedragsmatige, cognitieve en ervaringsgerichte technieken wordt de problematiek behandeld. Daarbij wordt ingegaan op de dagelijkse leefsituatie en de traumatische ervaringen uit de kindertijd. Deze therapie richt zich zowel op vermindering van symptomen, als op het ingrijpen op het niveau van de persoonlijkheid.

Voor meer informatie zie: www.schematherapie.nl

Oplossingsgerichte Therapie

Bij deze vorm van therapie wordt niet langer gekeken naar de aard of de oorzaak van het probleem. De focus ligt op de door de cliënt gewenste situatie in de toekomst: de oplossingen staan centraal. Met behulp van vragen wordt je aangespoord om na te denken over een leven zonder het probleem, de mogelijke oplossingen worden verkend. De informatie en gedachten hierover helpen om samen te bekijken hoe men de desgewenste situatie kan bereiken en welke stappen daarin al zijn gezet. Deze methodiek gaat uit van de krachten die iedere mens in zich heeft. Samen nagaan wat wel goed gaat, geeft vertrouwen om volgende stappen te zetten.

Voor meer informatie zie: www.oplossingsgericht.nu

Behandelmethodieken SGGZ

Psychotherapie richt zich op:

 • het oplossen of hanteren van problemen
 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
 • het ontwikkelen van eigen redzaamheid
 
Onderstaande behandelmethodieken zijn in de Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is gevormd na het samengaan van twee therapeutische stromingen. Waar cognitieve therapie zich vooral richt op de invloed van het denken op het gevoelsleven en op het gedrag, richt gedragstherapie zich op het (problematische) gedrag of handelen. Cognitieve gedragstherapie is een inmiddels zeer gerenommeerde, gecombineerde vorm van therapie die zowel de manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als de manier van gedrag en handelen. In de behandeling staat de interactie tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal.

Voor meer informatie zie: www.vgct.nl

EMDR
EMDR voluit Eye Movement, Desensitisation and Reprocessing is in 1987 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro ontdekt als een werkzame methode in traumabehandeling en is tegenwoordig in de landelijke behandelrichtlijnen opgenomen als een effectief bewezen en eerste keus behandelmethode in de behandeling van posttraumatische stress-stoornissen.

Voor meer informatie zie: www.emdr.nl

Schema Gerichte Therapie
Schema gerichte therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die effectief is gebleken in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. In de therapie wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in patronen (ook wel schema’s genoemd) die aan de problematiek ten grondslag liggen. Schema’s bepalen hoe men kijkt naar zichzelf, naar anderen en naar de wereld om ons heen. Het herkennen van de schema’s door middel van registreren is een eerste stap in het veranderingsproces. Met gedragsmatige, cognitieve en ervaringsgerichte technieken wordt de problematiek behandeld. Daarbij wordt ingegaan op de dagelijkse leefsituatie en de traumatische ervaringen uit de kindertijd. Deze therapie richt zich zowel op vermindering van symptomen, als op het ingrijpen op het niveau van de persoonlijkheid.

Voor meer informatie zie: www.schematherapie.nl

Oplossingsgerichte Therapie

Bij deze vorm van therapie wordt niet langer gekeken naar de aard of de oorzaak van het probleem. De focus ligt op de door de cliënt gewenste situatie in de toekomst: de oplossingen staan centraal. Met behulp van vragen wordt je aangespoord om na te denken over een leven zonder het probleem, de mogelijke oplossingen worden verkend. De informatie en gedachten hierover helpen om samen te bekijken hoe men de desgewenste situatie kan bereiken en welke stappen daarin al zijn gezet. Deze methodiek gaat uit van de krachten die iedere mens in zich heeft. Samen nagaan wat wel goed gaat, geeft vertrouwen om volgende stappen te zetten.

Voor meer informatie zie: www.oplossingsgericht.nu