Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

In principe wordt, om een goede hulpverlening mogelijk te maken, de verwijzer via rapportages geïnformeerd. Uiteraard geschiedt dat alleen indien u daar toestemming voor geeft. De rapportages worden in principe aan het begin (na de intake) en aan het eind van de behandeling gemaakt.
De inhoud van de rapportages zijn onderdeel van het dossier, indien gewenst kunt u er een kopie van krijgen.