Wachttijden


  • Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.

NB: Wanneer u de wachttijd bij ons te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere zorgverlener.  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).’.

 Jeugd: 150 dagen, nieuwe aanmeldingen kunnen pas  in behandeling worden genomen, mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn              
Volwassenen aanmeldstop              
100 % Online  aanmeldstop  

Wachttijden


  • Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.

NB: Wanneer u de wachttijd bij ons te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere zorgverlener.  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).’.

Nieuwe aanmeldingen kunnen pas in behandeling worden genomen, mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn.

Volwassenen: aanmeldstop

Volwassenen 100% Online: aanmeldstop

Jeugd: 150 dagen