Wachttijden

  • PEILDATUM: 31-07-2022
    Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.
  • Momenteel is er een zeer lange wachttijd. Wij verwachten in het eerste kwartaal  van 2022 meer te kunnen meedelen over de reële wachttijd.

NB: Wanneer u de wachttijd bij ons te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere zorgverlener.  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).’.

JEUGD18 tot 22 weken, nieuwe aanmeldingen kunnen pas  in behandeling worden genomen, mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn       
VolwassenenBGGZ Tijdelijke aanmeldstop      
VolwassenenSGGZ Tijdelijke aanmeldstop

Wachttijden

  • PEILDATUM: 14-04-2022
    Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.
  • Momenteel is er een zeer lange wachttijd. Wij verwachten in het laatste kwartaal  van 2022 meer te kunnen meedelen over de reële wachttijd.

NB: Wanneer u de wachttijd bij ons te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere zorgverlener.  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).’.

18 tot 22 weken, nieuwe aanmeldingen kunnen pas in behandeling worden genomen, mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn.

Volwassenen BGGZ: Tijdelijke aanmeldstop

Volwassenen SGGZ: Tijdelijke aanmeldstop