Wachttijden

  • PEILDATUM: 27-10-2020
    Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.
  • Voor Zilveren Kruis verzekerden kunnen wij geen garantie geven dat de aanmelding in 2020 ingepland kan worden, aangezien Zilveren Kruis een budgetaanpassing heeft geweigerd.

Wanneer u de wachttijd bij ons te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere zorgverlener.  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).’.

JEUGD 12-16 weken, nieuwe aanmeldingen kunnen pas  in 2021 in behandeling worden genomen, mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn
Volwassenen BGGZ  12 weken
Volwassenen SGGZ  21 weken