Wachttijden

  • PEILDATUM: 23-11-2021
    Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.
  • Momenteel is er een aanmeld stop voor  CZ SGGZ  en alle daarbij behorende labels.

Wanneer u de wachttijd bij ons te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere zorgverlener.  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).’.

JEUGD 11 weken, nieuwe aanmeldingen kunnen pas  in behandeling worden genomen, mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn
Volwassenen BGGZ 50 weken
Volwassenen SGGZ  52 weken