Vergoedingen en hulp in 2023

Eigen risico
Er wordt in 2023 geen eigen bijdrage in rekening gebracht.  Er geldt wel een (algemeen) eigen risico van € 385,- op jaarbasis. Dit eigen risico geldt dus ook voor de geestelijke gezondheidszorg.

Verwijzing
Ook in 2023 moet u of uw kind, altijd via de huisarts verwezen worden indien hulp bij psychische problemen nodig is. Het is dus niet meer mogelijk rechtstreeks naar een psycholoog of instelling voor geestelijke gezondheidszorg te gaan en achteraf om een verwijzing te vragen.
Uw huisarts kan, indien uw problematiek te zwaar is voor hulp door hemzelf of de POH-GGZ,  besluiten u te verwijzen naar de GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist

Zorgprestatiemodel
Per 1 januari 2022 geldt het het zorgprestatiemodel.
De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt. Er zal vanaf dan maandelijks worden gedeclareerd.
De Nza-tarieven sluiten aan bij de behandeling en behandelsetting.

Meer informatie over het ZorgPrestatiemodel vindt u hier: Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie

Vergoedingen en hulp in 2022

Eigen risico
Er wordt in 2022 geen eigen bijdrage in rekening gebracht.  Er geldt wel een (algemeen) eigen risico van € 385,- op jaarbasis. Dit eigen risico geldt dus ook voor de geestelijke gezondheidszorg.

Verwijzing
Ook in 2022 moet u of uw kind, altijd via de huisarts verwezen worden indien hulp bij psychische problemen nodig is. Het is dus niet meer mogelijk rechtstreeks naar een psycholoog of instelling voor geestelijke gezondheidszorg te gaan en achteraf om een verwijzing te vragen.
Uw huisarts kan, indien uw problematiek te zwaar is voor hulp door hemzelf of de POH-GGZ,  besluiten u te verwijzen naar de GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist

Zorgprestatiemodel
Per 1 januari 2022 gaan we in de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz-zorg voor volwassenen en ouderen werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel.
De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt. Er zal vanaf dan maandelijks worden gedeclareerd.
De Nza-tarieven sluiten aan bij de behandeling en behandelsetting.

Dat betekent dat we op 31 december 2021 alle lopende behandelingen moeten declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze declaratie wordt verrekend met wat er nog openstaat van uw eigen risico in 2021. De behandelingen in 2022 zullen maandelijks worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U krijgt een afschrift van die declaratie. Die declaraties worden verrekend met uw eigen risico voor 2022.

Meer informatie over het ZorgPrestatiemodel vindt u hier: Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie