De praktijk in historisch perspectief

Historische achtergrond van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s 

De praktijk is in 1985 opgericht, door Marjan Dijkstra en Jan Willem Haga. De praktijkruimte bestond uit twee kamers, gehuurd bij “fysiotherapiepraktijk van Mourik”. Laatstgenoemde praktijk had een praktijkhouder die toen al voorstander was van samenwerking in de eerstelijn. Dankzij een coulante facilitering door van Mourik werd het mogelijk de eerste schreden te zetten op het destijds kronkelige pad van de geestelijke gezondheidszorg.

In die tijd werd de eerstelijnspsycholoog als metier geïntroduceerd  door het Nederlands Instituut voor psychologen (NIP). Het aantal eerstelijnspsychologen in die tijd was redelijk beperkt, kortom: een pionierstijd.

Er was nog geen sociale kaart, men werd nog niet gehinderd door enige kennis van alle zorgaanbieders die actief waren op de GGZ markt.  Kwalificatie was een nog onbekend begrip, er was nog geen BIG-register. Iedere psycholoog die zich zo noemde kon met die titel goede sier maken, en zich bekend maken aan een aantal huisartsen.

Verzekeraars waren nog niet goed bekend met dit fenomeen: er werd veel in de verlengde arm constructie gewerkt: op verwijzing van een psychiater werd een bescheiden vergoeding mogelijk gemaakt.
Tot 1991 was de praktijk een eerstelijnspsychologie praktijk; daarna ontwikkelde het zich tot een gecombineerde eerste- en tweedelijns praktijk.
De bezetting laat een gestage groei zien: in de loop van de tijd voegden zich meer psychologen bij het team. Van 2 psychologen groeide de praktijk uit tot het huidige aantal van 8 hulpverleners en en een secretariaat, mogelijk gemaakt door CaseSupport.

De organisatievorm t.a.v. medewerkers heeft ook een ontwikkeling laten zien: eerst was er sprake van een loondienstverband of werkervaringsplaats, later is gekozen voor het huidige model, dat verderop beschreven wordt. Ook de secretariële ondersteuning heeft een ontwikkeling doorgemaakt. In het prille begin was er geen secretariaat;  de psychologen deden alles zelf: aanmeldingen verwerken, agenda voering, telefonisch contact, afspraken maken, verslagen printen en versturen.  Door de groei- en omdat het niet professioneel is om voortdurend telefonisch bereikbaar te zijn tijdens behandelsessies – kwam er een secretariële ondersteuning. 
Door de groei en professionalisering ontstond er een toename van secretariële werkzaamheden, waardoor het secretariaat de huidige vorm heeft.Ook het behandelaanbod is veranderd: in den beginne werd er “alleen maar” generalistisch gewerkt, volgens de beginselen van de eerstelijnspsychologie. Later werd dat uitgebreid met psychotherapie. Het behandelaanbod werd nog meer uitgebreid met K& J specialistische behandeling.

De praktijk heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een gecombineerde eerste- en tweedelijnspraktijk, die goed ingebed is geraakt in het pluriforme GGZ- netwerk van  ’s-Hertogenbosch en omstreken. 

De huidige organisatievorm:

Het cliëntenbestand is sterk gegroeid, en de doelgroep is uitgebreid van een eerstelijns-doelgroep, kortdurend klachtgericht behandelen, naar een meer gemêleerde doelgroep, de leeftijdscategoriën zijn van 4 tot 65+ .Het verzorgingsgebied heeft zich ontwikkeld tot ’s-Hertogenbosch en omstreken, alsmede het land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. De groei komt ook tot uiting in het gebruik van de huisvesting: voldeden  in het begin twee kleine ruimtes, nu zijn er drie locaties in gebruik om de hulpverleners te huisvesten. Op het ogenblik melden zich ongeveer 750 cliënten per jaar aan. Psychologenpraktijk Haga en Dijkstra c.s B.V. is een rechtspersoon (Besloten Vennootschap) die een samenwerkingsverband heeft met de in het overzicht vermelde  vrijgevestigden. De directieleden van “psychologenpraktijk Haga & Dijkstra CS BV’ zijn tevens de praktijkhouders.Met ieder is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die het vrije ondernemerschap van de deelnemers onderstreept. In die overeenkomsten zijn tevens de financiële afspraken geregeld, m.b.t. af te dragen vergoeding voor huur en secretariële ondersteuning , het gebruik van het netwerk in de ruimste zin van het woord en communicatiemiddelen. 

Onder de verantwoording van de praktijkhouders  valt het aansturen van het secretariaat.  Verder draagt zij de verantwoording voor de B.V. : het onderhoud van het gebouw, en alle faciliteiten die er in aanwezig zijn. Onder de verantwoording van de praktijkhouders valt ook het bewaken van de kwaliteit van hulpverlening, voor zover dat niet onder de verantwoording van de samenwerkingspartners valt. Bij klachtprocedures zijn de praktijkhouders het eerste aanspreekpunt.

 

WNT 2022 Haga Dijkstra incl controleverklaring

WNT gecorrigeerd 2021 Haga Dijkstra incl controleverklaring

WNT gecorrigeerd 2020 Haga Dijkstra incl controleverklaring

WNT 2019 DEF Haga Dijkstra incl controleverklaring

WNT 2018 DEF Haga Dijkstra incl controleverklaring

WNT 2017 DEF Haga Dijkstra incl controleverklaring

WNT 2016 DEF Haga Dijkstra incl controleverklaring

WNT 2015 DEF Haga Dijkstra incl controleverklaring

De praktijk in historisch perspectief

Historische achtergrond van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s 

De praktijk is in 1985 opgericht, door Marjan Dijkstra en Jan Willem Haga. De praktijkruimte bestond uit twee kamers, gehuurd bij “fysiotherapiepraktijk van Mourik”. Laatstgenoemde praktijk had een praktijkhouder die toen al voorstander was van samenwerking in de eerstelijn. Dankzij een coulante facilitering door van Mourik werd het mogelijk de eerste schreden te zetten op het destijds kronkelige pad van de geestelijke gezondheidszorg.

In die tijd werd de eerstelijnspsycholoog als metier geïntroduceerd  door het Nederlands Instituut voor psychologen (NIP). Het aantal eerstelijnspsychologen in die tijd was redelijk beperkt, kortom: een pionierstijd.

Er was nog geen sociale kaart, men werd nog niet gehinderd door enige kennis van alle zorgaanbieders die actief waren op de GGZ markt.  Kwalificatie was een nog onbekend begrip, er was nog geen BIG-register. Iedere psycholoog die zich zo noemde kon met die titel goede sier maken, en zich bekend maken aan een aantal huisartsen.

Verzekeraars waren nog niet goed bekend met dit fenomeen: er werd veel in de verlengde arm constructie gewerkt: op verwijzing van een psychiater werd een bescheiden vergoeding mogelijk gemaakt.
Tot 1991 was de praktijk een eerstelijnspsychologie praktijk; daarna ontwikkelde het zich tot een gecombineerde eerste- en tweedelijns praktijk.
De bezetting laat een gestage groei zien: in de loop van de tijd voegden zich meer psychologen bij het team. Van 2 psychologen groeide de praktijk uit tot het huidige aantal van 17 hulpverleners en 2 secretaresses.

De organisatievorm t.a.v. medewerkers heeft ook een ontwikkeling laten zien: eerst was er sprake van een loondienstverband of werkervaringsplaats, later is gekozen voor het huidige model, dat verderop beschreven wordt. Ook de secretariële ondersteuning heeft een ontwikkeling doorgemaakt. In het prille begin was er geen secretariaat;  de psychologen deden alles zelf: aanmeldingen verwerken, agenda voering, telefonisch contact, afspraken maken, verslagen printen en versturen.  Door de groei- en omdat het niet professioneel is om voortdurend telefonisch bereikbaar te zijn tijdens behandelsessies – kwam er een secretaresse. De administratie bracht gaandeweg meer en meer met zich mee.
Door de groei en professionalisering ontstond er een toename van secretariële werkzaamheden, waardoor het secretariaat uitgroeide tot de huidige omvang.Ook het behandelaanbod is veranderd: in den beginne werd er “alleen maar” generalistisch gewerkt, volgens de beginselen van de eerstelijnspsychologie. Later werd dat uitgebreid met psychotherapie. Vervolgens voegden zich de kinder en jeugd behandelingen, alsmede neuropsychologische screening bij het behandelaanbod. Kinder en jeugd wordt door ons apart genoemd, omdat het door de uitgebreide specifieke screening en methodiek niet echt te plaatsen is als eerstelijns behandelvorm.

De praktijk heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een gecombineerde eerste- en tweedelijnspraktijk, die goed ingebed is geraakt in het pluriforme GGZ- netwerk van  ’s-Hertogenbosch en omstreken. 

De huidige organisatievorm:

Het cliëntenbestand is sterk gegroeid, en de doelgroep is uitgebreid van een eerstelijns-doelgroep, kortdurend klachtgericht behandelen, naar een meer gemêleerde doelgroep, de leeftijdscategoriën zijn van 4 tot 65+ .Het verzorgingsgebied heeft zich ontwikkeld tot ’s-Hertogenbosch en omstreken, alsmede het land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. De groei komt ook tot uiting in het gebruik van de huisvesting: voldeden  in het begin twee kleine ruimtes, nu zijn er drie locaties in gebruik om de hulpverleners te huisvesten. Op het ogenblik melden zich ongeveer 750 cliënten per jaar aan. Psychologenpraktijk Haga en Dijkstra c.s B.V. is een rechtspersoon (Besloten Vennootschap) die een samenwerkingsverband heeft met de in het overzicht vermelde  vrijgevestigden. De directieleden van “psychologenpraktijk Haga & Dijkstra CS BV’ zijn tevens de praktijkhouders.Met ieder is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die het vrije ondernemerschap van de deelnemers onderstreept. In die overeenkomsten zijn tevens de financiële afspraken geregeld, m.b.t. af te dragen vergoeding voor huur en secretariële ondersteuning , het gebruik van het netwerk in de ruimste zin van het woord en communicatiemiddelen. In loondienst bij de B.V. zijn:

het secretariaat
de (kinder en jeugd) psychologen
de directie (M. Dijkstra/ J.W. Haga)

Onder de verantwoording van de directie (tevens praktijkhouders) valt het in dienst hebben en aansturen van het secretariaat.  Verder draagt zij de verantwoording voor de B.V., waaronder  het onderhoud van het gebouw, en alle faciliteiten die er in aanwezig zijn. Onder de verantwoording van de praktijkhouders valt ook het bewaken van de kwaliteit van hulpverlening, voor zover zij niet onder de verantwoording van de samenwerkingspartners valt. Bij klachtprocedures zijn de praktijkhouders het eerste aanspreekpunt.