Klachten over ons ?

Iedere behandelaar van psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s. spant  zich in om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze plaatsvindt.

Heeft u een klacht, laat het ons weten! Want van elke klacht kunnen we leren.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u bezwaar hebt tegen het gedrag of een beslissing van een behandelaar van psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s.. U kunt ook een klacht indienen over zaken van algemene aard, waarbij niet direct een behandelaar betrokken is.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt zelf een klacht indienen, maar dat kan ook door uw partner, ouders, voogd/curator of een andere vertegenwoordiger.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt de klacht bespreken met desbetreffende behandelaar; soms kan het misverstand direct opgelost worden. Indien dit niet als voldoende wordt er varen, kunt zich ook wenden tot Jan Willem Haga of Marjan Dijkstra, (praktijkhouders). Dit kan schriftelijk of via contact met het secretariaat. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is behandeld,  kunt u zich richten tot de  Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL, informatie kunt u bij het secretariaat verkrijgen. U kunt deze link gebruiken: https://www.klachtencompany.nl/

Voor jeugdzorg: klachtenportaalzorg.nl 

 

Klachten over ons ?

Iedere behandelaar van psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s. spant  zich in om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze plaatsvindt.

Heeft u een klacht, laat het ons weten! Want van elke klacht kunnen we leren.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u bezwaar hebt tegen het gedrag of een beslissing van een behandelaar van psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s.. U kunt ook een klacht indienen over zaken van algemene aard, waarbij niet direct een behandelaar betrokken is.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt zelf een klacht indienen, maar dat kan ook door uw partner, ouders, voogd/curator of een andere vertegenwoordiger.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt de klacht bespreken met desbetreffende behandelaar; soms kan het misverstand direct opgelost worden. Indien dit niet als voldoende wordt er varen, kunt zich ook wenden tot Jan Willem Haga of Marjan Dijkstra, (praktijkhouders). Dit kan schriftelijk of via contact met het secretariaat. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is behandeld,  kunt u zich richten tot de  Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL, informatie kunt u bij het secretariaat verkrijgen. U kunt deze link gebruiken: https://www.klachtencompany.nl/