Kinder en Jeugdteam 6- 18 jaar

Diagnostiek en behandeling 6 – 18 jarigen

Binnen ons Kind- en Jeugdteam bieden we voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar zowel diagnostiek als behandeling. Het kan hierbij gaan om de volgende problemen:

  • ontwikkeling en opvoeding (een vertragende of afwijkende ontwikkeling, slaapproblemen, traumatische ervaringen, terugval in zindelijkheid, problemen in de leerontwikkeling)
  • gedragsproblemen (b.v. concentratieproblemen, emotieregulatieproblemen, problemen ten aanzien van het zelfbeeld en/of zelfvertrouwen, somberheidsklachten, automutilatie/zelfbeschadigend gedrag en sociaal-emotionele problemen)
  • problemen in de ouder-kind relatie (b.v. moeizame relatie, communicatieproblemen, conflicthantering en machteloosheid).
  • problemen op school (b.v. achterblijvende schoolprestaties, geen aansluiting met medeleerlingen, schoolvermijding)

In eerste instantie zal er gestart worden met een intakefase van meerdere gesprekken, waarna de problematiek in kaart gebracht zal worden en een behandelplan wordt opgesteld. Een traject binnen het Kind- en Jeugdteam van Haga & Dijkstra is gericht op het versterken van de gezonde kanten van het kind/de jeugdige en de ouder(s) met als doel het verminderen van de problemen van het kind/de jeugdige.

Daarbij worden specifieke methoden gebruikt, aansluitend bij de hulpvraag. Voor meer informatie : klik hier.

Kinder en Jeugdteam

Diagnostiek en behandeling 6 – 18 jarigen

Binnen ons Kind- en Jeugdteam bieden we voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar zowel diagnostiek als behandeling. Het kan hierbij gaan om de volgende problemen:

  • ontwikkeling en opvoeding (een vertragende of afwijkende ontwikkeling, slaapproblemen, traumatische ervaringen, terugval in zindelijkheid, problemen in de leerontwikkeling)
  • gedragsproblemen (b.v. concentratieproblemen, emotieregulatieproblemen, problemen ten aanzien van het zelfbeeld en/of zelfvertrouwen, somberheidsklachten, automutilatie/zelfbeschadigend gedrag en sociaal-emotionele problemen)
  • problemen in de ouder-kind relatie (b.v. moeizame relatie, communicatieproblemen, conflicthantering en machteloosheid).
  • problemen op school (b.v. achterblijvende schoolprestaties, geen aansluiting met medeleerlingen, schoolvermijding)

In eerste instantie zal er gestart worden met een intakefase van meerdere gesprekken, waarna de problematiek in kaart gebracht zal worden en een behandelplan wordt opgesteld. Een traject binnen het Kind- en Jeugdteam van Haga & Dijkstra is gericht op het versterken van de gezonde kanten van het kind/de jeugdige en de ouder(s) met als doel het verminderen van de problemen van het kind/de jeugdige.

Daarbij worden specifieke methoden gebruikt, aansluitend bij de hulpvraag. Voor meer informatie: klik hier.