Aanmelden

Aanmelden voor volwassenenzorg of jeugdzorg kan nadat er een verwijzing door de huisarts per zorgdomein is verstuurd. Het secretariaat stuurt dan een aanmeldformulier.
 Als wij de verwijzing en het aanmeldformulier  ontvangen hebben, kan er beoordeeld worden of behandeling bij ons mogelijk is. Indien behandeling bij ons mogelijk is volgt plaatsing op de wachtlijst.

Bij een aanmeldstop is verwijzing naar onze praktijk niet mogelijk.

Intake
Een eerste intake of kennismakingsgesprek in de jeudzorg wordt in principe gevoerd met beide ouders en het kind, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen kunnen ouders ook eerst alleen komen en later met het kind. Voor kinderen tot 16 jaar hebben wij toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s).
Kinderen vanaf 16 jaar hebben wettelijk het recht om alleen te komen, zonder toestemming van de ouders.

Werkwijze
Tijdens de intake wordt er bekeken of er een indicatie is voor behandeling.
De intake bestaat meestal uit meerdere onderzoeksgesprekken. Soms is er aanvullend psychologisch onderzoek nodig om tot goede diagnostiek te komen en een behandelplan op te kunnen stellen.
In een adviesgesprek wordt door de psycholoog aangegeven wat het behandelplan is. Meestal volgt er een behandeling binnen onze praktijk; soms is er een ander type hulpverlening in een andere instelling nodig.

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch via ons secretariaat: 073-6210911. Het secretariaat stuurt dan een aanmeldformulier.
Voor de aanmelding is een verwijzing van de huisarts of een anderszins erkende verwijzer nodig. Als wij het aanmeldformulier en de verwijzing ontvangen hebben, kunnen wij een datum voor een intake inplannen. Dit kunnen één of meerdere gesprekken zijn.

Intake
Een eerste intake of kennismakingsgesprek wordt in principe gevoerd met beide ouders en het kind, afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen kunnen ouders ook eerst alleen komen en later met het kind. Voor kinderen tot 16 jaar hebben wij toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s).
Kinderen vanaf 16 jaar hebben wettelijk het recht om alleen te komen, zonder toestemming van de ouders.

Werkwijze
Tijdens de intake wordt er bekeken of er een indicatie is voor behandeling.
De intake bestaat meestal uit meerdere onderzoeksgesprekken. Soms is er aanvullend psychologisch onderzoek nodig om tot goede diagnostiek te komen en een behandelplan op te kunnen stellen.
In een adviesgesprek wordt door de psycholoog aangegeven wat het behandelplan is. Meestal volgt er een behandeling binnen onze praktijk; soms is er een ander type hulpverlening in een andere instelling nodig.