Infant Mental Health - Behandeling

Vroege signalering en (preventieve) behandeling is belangrijk omdat:

 • de hechtingsrelatie al voor de geboorte begint
 • een goede hechtingsrelatie bescherming biedt tegen latere problemen
 • het kinderbrein zich beter ontwikkelt binnen een gezonde ouder-kind relatie
 • we met vroege hulp het meeste kunnen bereiken en voorkomen

Wat zijn de signalen en vragen die aanleiding kunnen zijn om aan te melden:

 • Ouders vragen zich af of er sprake is van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling?
 • Ouders vragen zich af hoe het bijzondere gedrag van het kind verklaard kan worden: onvoorspelbaar, star, vasthoudend, extreme emoties, moeite met communiceren, druk, driftbuien, angstig, teruggetrokken.
 • De ouder heeft depressieve klachten, schuldgevoel, ernstige vermoeidheid. De ouder is verstrooid, afwezig of gespannen en er kan een gebrek zijn aan een steunend netwerk. De ouder spreekt voornamelijk negatief over het kindje. Er is geen aandacht voor de gevoelens of behoeften van het kindje.
 • Het kind is moeilijk te troosten, is snel overprikkeld, heeft slaap- of eetproblemen, vraagt voortdurend of juist nauwelijks om aandacht.
 • De ouder-kind relatie lijkt niet te kunnen groeien. Ouder en kind kunnen elkaar maar niet te kunnen vinden ondanks de pogingen die ze hiertoe ondernemen. Ze kunnen geen afscheid nemen van elkaar; symbiotische relatie, separatieangst. Ze kunnen niet samen tot rust komen. De ouder ervaart nauwelijks/geen band met het kind.

Wat bieden we:

 • Bij de eerste signalen dat de ouder-kind relatie moeizaam verloopt bieden we laagdrempelige, preventieve ondersteuning.
 • Bij een ernstig verstoorde ouder-kind relatie bieden we intensieve gespecialiseerde behandeling.

Alle interventies zijn op verbetering van de ouder-kind relatie gericht:

 • Diagnostiek om ouder te helpen de kind factoren en de patronen binnen de ouder-kind relatie beter te begrijpen.
 • Ouder-Kind Trauma Therapie (OKTT) waarbij het trauma van het kind behandelt wordt en de band tussen ouder en kind versterkt.
 • Methoden die de ouder helpen de signalen van het kind beter te begrijpen: Watch, Wait &Wonder, Beer, VHB.
 • Methoden om beter bij het kind aan te sluiten: FloorPlay, Mentaliseren
 • Methoden waarbij ouders zich meer bewust worden van de impact van hun handelen: VHB, MIG

Wat willen we bereiken:

We helpen de ouder om zichzelf in die mate te reguleren zodat zij/hij als co-regulator voor het kindje kan functioneren. We helpen de ouder een emotioneel veilig klimaat te bieden waarbij hij/zij sensitief is voor signalen van het kindje zodat het kindje zich gezien en gehoord voelt. We helpen de ouder een goede basis op te bouwen voor een gezonde hechtingsrelatie.

Contactpersoon:

 • Cisca Cordier de Croust. GZ-psycholoog, Orthopedagoog-generalist, EMDR practitioner, IMH specialist
 • cordierdecroust@praktijkhaga-dijkstra.nl 

Infant Mental Health - Behandeling

Vroege signalering en (preventieve) behandeling is belangrijk omdat:

 • de hechtingsrelatie al voor de geboorte begint
 • een goede hechtingsrelatie bescherming biedt tegen latere problemen
 • het kinderbrein zich beter ontwikkelt binnen een gezonde ouder-kind relatie
 • we met vroege hulp het meeste kunnen bereiken en voorkomen

Wat zijn de signalen en vragen die aanleiding kunnen zijn om aan te melden:

 • Ouders vragen zich af of er sprake is van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling?
 • Ouders vragen zich af hoe het bijzondere gedrag van het kind verklaard kan worden: onvoorspelbaar, star, vasthoudend, extreme emoties, moeite met communiceren, druk, driftbuien, angstig, teruggetrokken.
 • De ouder heeft depressieve klachten, schuldgevoel, ernstige vermoeidheid. De ouder is verstrooid, afwezig of gespannen en er kan een gebrek zijn aan een steunend netwerk. De ouder spreekt voornamelijk negatief over het kindje. Er is geen aandacht voor de gevoelens of behoeften van het kindje.
 • Het kind is moeilijk te troosten, is snel overprikkeld, heeft slaap- of eetproblemen, vraagt voortdurend of juist nauwelijks om aandacht.
 • De ouder-kind relatie lijkt niet te kunnen groeien. Ouder en kind kunnen elkaar maar niet te kunnen vinden ondanks de pogingen die ze hiertoe ondernemen. Ze kunnen geen afscheid nemen van elkaar; symbiotische relatie, separatieangst. Ze kunnen niet samen tot rust komen. De ouder ervaart nauwelijks/geen band met het kind.

Wat bieden we:

 • Bij de eerste signalen dat de ouder-kind relatie moeizaam verloopt bieden we laagdrempelige, preventieve ondersteuning.
 • Bij een ernstig verstoorde ouder-kind relatie bieden we intensieve gespecialiseerde behandeling.

Alle interventies zijn op verbetering van de ouder-kind relatie gericht:

 • Diagnostiek om ouder te helpen de kind factoren en de patronen binnen de ouder-kind relatie beter te begrijpen.
 • Ouder-Kind Trauma Therapie (OKTT) waarbij het trauma van het kind behandelt wordt en de band tussen ouder en kind versterkt.
 • Methoden die de ouder helpen de signalen van het kind beter te begrijpen: Watch, Wait &Wonder, Beer, VHB.
 • Methoden om beter bij het kind aan te sluiten: FloorPlay, Mentaliseren
 • Methoden waarbij ouders zich meer bewust worden van de impact van hun handelen: VHB, MIG

Wat willen we bereiken:

We helpen de ouder om zichzelf in die mate te reguleren zodat zij/hij als co-regulator voor het kindje kan functioneren. We helpen de ouder een emotioneel veilig klimaat te bieden waarbij hij/zij sensitief is voor signalen van het kindje zodat het kindje zich gezien en gehoord voelt. We helpen de ouder een goede basis op te bouwen voor een gezonde hechtingsrelatie.

Contactpersoon:

 • Cisca Cordier de Croust. GZ-psycholoog, Orthopedagoog-generalist, EMDR practitioner, IMH specialist
 • cordierdecroust@praktijkhaga-dijkstra.nl