Samen beslissen in de behandeling en het betrekken van de omgeving

Bij Samen keuzes Maken verdeelt de de verantwoordelijkheid gedragen door u en uw behandelaar. Het is een methode die niet paternalistisch is en meer gericht is op uw zelfstandigheid. Samen beslissen gaat uit van twee experts en gaat daarmee uit van een gelijkwaardige communicatie. 

Het effect van Samen Beslissen is dat:

  • betrokkenheid van uw bij het consult  vergroot wordt
  • verhalen van u er toe doen
  • interventies meer gericht zijn op uw behoeften en wensen .

Om dit principe te volgen vragen wij u ook aan het eind van de behandeling om aan te geven of  het samen beslissen voldoende mogelijk is geweest.

Daarnaast is het soms zeer zinnig om uw naasten te betrekken bij de behandeling.
Een naaste heeft namelijk veel kennis en ervaring in de omgang met zijn of haar partner, vriend(in) of familielid. Bovendien zie je als naaste vaak al in een vroeg stadium wanneer iets mis dreigt te gaan. Informatie die ook voor onze behandelaars van belang kan zijn. Het betrekken van naasten zal niet standaard gebeuren, maar wordt wel voorgesteld als bij het samen beslissen dit als wenselijk naar voren komt.

 

Samen beslissen in de behandeling en het betrekken van de omgeving

Bij Samen keuzes Maken verdeelt de de verantwoordelijkheid gedragen door u en uw behandelaar. Het is een methode die niet paternalistisch is en meer gericht is op uw zelfstandigheid. Samen beslissen gaat uit van twee experts en gaat daarmee uit van een gelijkwaardige communicatie. 

Het effect van Samen Beslissen is dat:

  • betrokkenheid van uw bij het consult  vergroot wordt
  • verhalen van u er toe doen
  • interventies meer gericht zijn op uw behoeften en wensen .

Om dit principe te volgen vragen wij u ook aan het eind van de behandeling om aan te geven of  het samen beslissen voldoende mogelijk is geweest.

Daarnaast is het soms zeer zinnig om uw naasten te betrekken bij de behandeling.
Een naaste heeft namelijk veel kennis en ervaring in de omgang met zijn of haar partner, vriend(in) of familielid. Bovendien zie je als naaste vaak al in een vroeg stadium wanneer iets mis dreigt te gaan. Informatie die ook voor onze behandelaars van belang kan zijn. Het betrekken van naasten zal niet standaard gebeuren, maar wordt wel voorgesteld als bij het samen beslissen dit als wenselijk naar voren komt.