Kind- en Jeugdteam - Diagnostiek en behandeling 6 – 18 jarigen

Vroege signalering en (preventieve) behandeling is belangrijk omdat:

 • op deze wij stagnaties in de ontwikkeling kunnen worden voorkomen.
 • het kinderbrein zich beter ontwikkelt binnen een gezonde ouder-kind relatie.
 • we met vroege hulp het meeste kunnen bereiken en voorkomen.

Wat zijn de signalen en vragen die aanleiding kunnen zijn om aan te melden:

 • Ouders vragen zich af of er sprake is van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling?
 • Ouders vragen zich af hoe het gedrag van het kind/de jeugdige verklaard kan worden: concentratieproblemen, emotieregulatieproblemen, problemen ten aanzien van het zelfbeeld en/of zelfvertrouwen, somberheidsklachten, automutilatie/zelfbeschadigend gedrag en sociaal-emotionele problemen.
 • Ouders en/of school weten niet meer hoe met het gedrag van het kind/de jeugdige om te gaan.
 • Het kind/de jeugdige is moeilijk te troosten, is snel overprikkeld, heeft slaap- of eetproblemen, stemmingproblemen, vraagt voortdurend of juist nauwelijks om aandacht.

Wat bieden we:

 • Bij de eerste signalen wordt het huidige gedragsbeeld verkend.
 • Bij problemen op diverse ontwikkelingsgebieden kan diagnostiek/behandeling gezet worden om stagnaties in de ontwikkeling te doorbreken en de ontwikkeling weer op gang te krijgen.

Alle interventies zijn erop gericht om de ontwikkeling op gang te krijgen en het welbevinden te bevorderen:

 • Diagnostiek met kinderen/jeugdigen middels intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, spelobservatie en/of schoolobservatie om zicht te krijgen op achterliggende oorzaken van het gedrag van het kind/de jeugdige.
 • Diagnostiek met ouders om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het kind/de jeugdige en om zicht te krijgen op de gezinshiërarchie, gezins- en interactiepatronen en gezinsgeschiedenis om zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken van het gedrag van het kind/de jeugdige.
 • Behandeling voor het kind/de jeugdige middels psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling en/of schematherapie.
 • Behandeling gericht op ouders bestaande uit psycho-educatie en ouderbegeleiding.
 • Ondersteuning naar het onderwijs middels gezamenlijke gesprekken met ouders en school.

Wat willen we bereiken:

We willen zicht krijgen op het  gedrag van het kind/de jeugdige om op deze manier de problemen die ervaren worden verminderd kunnen worden, zodat het zelfvertrouwen van het kind/de jeugdige toeneemt, de ontwikkeling verder op gang komt en het kind/de jeugdige zich fijn en goed voelt. Wij helpen ouders en school om inzicht te krijgen in het kind/de jeugdige om verder aan te kunnen sluiten bij wat het kind/de jeugdige nodig heeft.

Kind- en Jeugdteam - Diagnostiek en behandeling 6 – 18 jarigen

Vroege signalering en (preventieve) behandeling is belangrijk omdat:

 • op deze wij stagnaties in de ontwikkeling kunnen worden voorkomen.
 • het kinderbrein zich beter ontwikkelt binnen een gezonde ouder-kind relatie.
 • we met vroege hulp het meeste kunnen bereiken en voorkomen.

Wat zijn de signalen en vragen die aanleiding kunnen zijn om aan te melden:

 • Ouders vragen zich af of er sprake is van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling?
 • Ouders vragen zich af hoe het gedrag van het kind/de jeugdige verklaard kan worden: concentratieproblemen, emotieregulatieproblemen, problemen ten aanzien van het zelfbeeld en/of zelfvertrouwen, somberheidsklachten, automutilatie/zelfbeschadigend gedrag en sociaal-emotionele problemen.
 • Ouders en/of school weten niet meer hoe met het gedrag van het kind/de jeugdige om te gaan.
 • Het kind/de jeugdige is moeilijk te troosten, is snel overprikkeld, heeft slaap- of eetproblemen, stemmingproblemen, vraagt voortdurend of juist nauwelijks om aandacht.

Wat bieden we:

 • Bij de eerste signalen wordt het huidige gedragsbeeld verkend.
 • Bij problemen op diverse ontwikkelingsgebieden kan diagnostiek/behandeling gezet worden om stagnaties in de ontwikkeling te doorbreken en de ontwikkeling weer op gang te krijgen.

Alle interventies zijn erop gericht om de ontwikkeling op gang te krijgen en het welbevinden te bevorderen:

 • Diagnostiek met kinderen/jeugdigen middels intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, spelobservatie en/of schoolobservatie om zicht te krijgen op achterliggende oorzaken van het gedrag van het kind/de jeugdige.
 • Diagnostiek met ouders om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het kind/de jeugdige en om zicht te krijgen op de gezinshiërarchie, gezins- en interactiepatronen en gezinsgeschiedenis om zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken van het gedrag van het kind/de jeugdige.
 • Behandeling voor het kind/de jeugdige middels psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling en/of schematherapie.
 • Behandeling gericht op ouders bestaande uit psycho-educatie en ouderbegeleiding.
 • Ondersteuning naar het onderwijs middels gezamenlijke gesprekken met ouders en school.

Wat willen we bereiken:

We willen zicht krijgen op het  gedrag van het kind/de jeugdige om op deze manier de problemen die ervaren worden verminderd kunnen worden, zodat het zelfvertrouwen van het kind/de jeugdige toeneemt, de ontwikkeling verder op gang komt en het kind/de jeugdige zich fijn en goed voelt. Wij helpen ouders en school om inzicht te krijgen in het kind/de jeugdige om verder aan te kunnen sluiten bij wat het kind/de jeugdige nodig heeft.