Tarievenlijst 2022

Indien er een contract is met uw verzekeraar (zie “overzicht contracten per medewerker”) geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product waarbij uw verplichte eigen risico van 385 euro wordt aangesproken. Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter vergoed. Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.  Onderstaande prijzen zijn van toepassing op patiënten met een ziektekostenverzekering waarmee een medewerker van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra in 2019 geen contract heeft gesloten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

ProductPrijsTijd inclusief indirecte taken
OVP consult (onverzekerd)€ 117,3360                    minuten
No Show    € 55,00 


De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van een behandeling
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier (totaal max 90 min).
2) uitvoering van het met de cliënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch- of online  contact.
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming cliënt ).
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer.

Indien er geen contract tussen een medewerker van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra en uw zorgverzekeraar is, dan geldt dat u een afgesproken product zelf betaalt en de rekening achteraf kunt indienen bij uw verzekeraar. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of op de site van uw zorgverzekeraar kijken om te zien hoeveel u precies vergoed krijgt. Binnen een product wordt niet meer gesproken over aantal sessies maar aantal minuten.

Behandel componentContacttijd
intake; dossier openen45-60    minuten
consult kort30        minuten
consult normaal45        minuten
consult lang60        minuten
dubbel consult90        minuten
e-mail consult15        minuten
telefonisch consult15        minuten

 

Overig product (OVP): particuliere consulten
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of  www.zorginstituut.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen).
Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd.
U ontvangt voor OVP-consulten 
een factuur, er is een beperkt aantal zorgverzekeraars die het vergoeden, kijk uw polis hiervoor na.

Tarievenlijst 2022

Indien er een contract is met uw verzekeraar (zie “overzicht contracten per medewerker”) geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product waarbij uw verplichte eigen risico van 385 euro wordt aangesproken. Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter vergoed. Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.  Onderstaande prijzen zijn van toepassing op patiënten met een ziektekostenverzekering waarmee een medewerker van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra in 2022 geen contract heeft gesloten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Product Prijs Tijd inclusief indirecte taken
OVP consult (onverzekerd) €117,33

60          minuten

No Show     €55,00  


De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van een behandeling
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier (totaal max 90 min).
2) uitvoering van het met de cliënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch of online contact.
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming cliënt ).
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer.

Indien er geen contract tussen een medewerker van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra en uw zorgverzekeraar is, dan geldt dat u een afgesproken product zelf betaalt en de rekening achteraf kunt indienen bij uw verzekeraar. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of op de site van uw zorgverzekeraar kijken om te zien hoeveel u precies vergoed krijgt. Binnen een product wordt niet meer gesproken over aantal sessies maar aantal minuten.

Behandel component Contacttijd
intake; dossier openen 45-60    minuten
consult kort 30        minuten
consult normaal 45        minuten
consult lang 60        minuten
dubbel consult 90        minuten
e-mail consult 15        minuten
telefonisch consult 15        minuten

 

Overig product (OVP): particuliere consulten
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of  www.zorginstituut.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen).
Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd.
U ontvangt voor OVP-consulten 
een factuur, er is een beperkt aantal zorgverzekeraars die het vergoeden, kijk uw polis hiervoor na.