Tarievenlijst 2023 en voorwaarden

Indien er een contract is met uw verzekeraar (zie “overzicht contracten per medewerker”) geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product waarbij uw verplichte eigen risico van 385 euro wordt aangesproken. Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter vergoed. Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.  

Bij declareren bij de zorgverzekeraar is een zorgzwaarte typering een vereiste. Omdat dit persoonsgebonden informatie is, kunt u ons verzoeken om een privacy verklaring. Dit dient dan door u  bij de verzekeraar ingediend te worden.  

Onderstaande prijzen zijn van toepassing op patiënten met een ziektekostenverzekering waarmee een medewerker van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra in 2022 geen contract heeft gesloten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

ProductPrijsTijd inclusief indirecte taken
OVP consult (onverzekerd)€ 162,5060                    minuten
No Show    € 75,00 


Annuleert
 u uw afspraak niet langer dan 24 uur van tevoren (telefonisch of via antwoordapperaat) of komt u zonder bericht niet naar uw afspraak dan brengt Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s.  u € 75,00 in rekening. U krijgt hiervoor een nota thuisgestuurd die u binnen 14 dagen aan ons dient te voldoen. Deze kosten kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Verzuimt u vaker om uw afspraken na te komen zal uw behandelaar hier met u over in overleg gaan en afwegen of de behandeling op dat moment wel doorgezet moet worden of dat afronding de keuze wordt.

Is er geen contact meer (te leggen) met u tot twee maanden na uw laatste afspraak, sluiten en declareren wij het verzekeringsproduct conform de afspraken gemaakt in de behandelovereenkomst en wordt het dossier gesloten

Voor 2023 gelden de volgende maximumtarieven voor de bij ons meest voorkomende consulten.

GZ-psycholoog, 60 minuten diagnostiek                  €  173,40

GZ-psycholoog, 45 minuten behandeling                €   151,07

Overige beroepen, 60 minuten diagnostiek             €   142,21

Overige beroepen, 45 minuten behandeling            €   105,22

Het exacte bedrag dat Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra  bij einde van de behandeling bij uw zorgverzekeraar in rekening brengt is per verzekeraar verschillend (afhankelijk van de contract-criteria) en ligt tussen de 80% en 95% van het maximuntarief behorende bij uw zorgzwaarteproduct/prestatie. 

De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van een behandeling
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier (totaal max 90 min).
2) uitvoering van het met de cliënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch- of online  contact.
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming cliënt ).
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer.

Indien er geen contract tussen een medewerker van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra en uw zorgverzekeraar is, dan geldt dat u een afgesproken product zelf betaalt en de rekening achteraf kunt indienen bij uw verzekeraar. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of op de site van uw zorgverzekeraar kijken om te zien hoeveel u precies vergoed krijgt. Binnen een product wordt niet meer gesproken over aantal sessies maar aantal minuten.

Behandel componentContacttijd
intake; dossier openen45-60    minuten
consult kort30        minuten
consult normaal45        minuten
consult lang60        minuten
dubbel consult90        minuten
e-mail consult15        minuten
telefonisch consult15        minuten

 

Overig product (OVP): particuliere consulten
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of  www.zorginstituut.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen).
Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd.
U ontvangt voor OVP-consulten 
een factuur, er is een beperkt aantal zorgverzekeraars die het vergoeden, kijk uw polis hiervoor na.

Tarievenlijst 2023

Indien er een contract is met uw verzekeraar (zie “overzicht contracten per medewerker”) geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product waarbij uw verplichte eigen risico van 385 euro wordt aangesproken. Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter vergoed. Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.  Onderstaande prijzen zijn van toepassing op patiënten met een ziektekostenverzekering waarmee een medewerker van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra in 2022 geen contract heeft gesloten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

ProductPrijsTijd inclusief indirecte taken
OVP consult (onverzekerd)€162,50

60          minuten

No Show    €75,00 

Annuleert u uw afspraak niet langer dan 24 uur van tevoren (telefonisch of via antwoordapperaat) of komt u zonder bericht niet naar uw afspraak dan brengt Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s.  u € 75,00 in rekening. U krijgt hiervoor een nota thuisgestuurd die u binnen 14 dagen aan ons dient te voldoen. Deze kosten kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Verzuimt u vaker om uw afspraken na te komen zal uw behandelaar hier met u over in overleg gaan en afwegen of de behandeling op dat moment wel doorgezet moet worden of dat afronding de keuze wordt.

Is er geen contact meer (te leggen) met u tot twee maanden na uw laatste afspraak, sluiten en declareren wij het verzekeringsproduct conform de afspraken gemaakt in de behandelovereenkomst en wordt het dossier gesloten.

De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van een behandeling
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier (totaal max 90 min).
2) uitvoering van het met de cliënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch of online contact.
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming cliënt ).
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer.

Indien er geen contract tussen een medewerker van Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra en uw zorgverzekeraar is, dan geldt dat u een afgesproken product zelf betaalt en de rekening achteraf kunt indienen bij uw verzekeraar. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of op de site van uw zorgverzekeraar kijken om te zien hoeveel u precies vergoed krijgt. Binnen een product wordt niet meer gesproken over aantal sessies maar aantal minuten.

Behandel componentContacttijd
intake; dossier openen45-60    minuten
consult kort30        minuten
consult normaal45        minuten
consult lang60        minuten
dubbel consult90        minuten
e-mail consult15        minuten
telefonisch consult15        minuten

 

Overig product (OVP): particuliere consulten
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of  www.zorginstituut.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen).
Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd.
U ontvangt voor OVP-consulten 
een factuur, er is een beperkt aantal zorgverzekeraars die het vergoeden, kijk uw polis hiervoor na.