Behandelingsmogelijkheden

Het eerste gesprek, is naast een kennismakingsgesprek, bedoeld om te onderzoeken wat uw probleem is. Indien gewenst kan iemand uit uw omgeving betrokken kan worden, bijvoorbeeld uw partner, ook kan de behandelaar dit voorstellen.

Na het intake gesprek wordt aan de hand van de bevindingen samen met u een behandelplan opgesteld. Tevens wordt nagegaan of er een “voldoende klik”  is tussen u en de behandelaar om verder te gaan. Indien geen goede klik is, wordt dat door de behandelaar opgepakt en overlegd binnen het team, om dit op te lossen.
Uw huisarts wordt, mits door u toegestaan, op de hoogte gesteld van de bevindingen en het behandelplan. Dit gebeurt via zorgmail, een veilige manier om informatie aan uw huisarts en /of verwijzer over te dragen.

Er bestaan verschillende vormen van psychologische behandelingen. Een behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op de persoon achter de klacht en het verwerven van inzicht. Andere behandelingen richten zich juist op de klacht zelf of op het aanleren van vaardigheden of zijn meer oplossingsgericht van aard. De invulling van de behandeling is onder meer afhankelijk van de aard van uw hulpvraag, klachten, persoonlijkheid en de werkwijze van de behandelaar. 

Voor de meest voorkomende behandelmogelijkheden klik hier