Intake en verdere gang van zaken

Het eerste gesprek, is naast een kennismakingsgesprek, bedoeld om te onderzoeken wat uw probleem is. Indien gewenst kan iemand uit uw omgeving betrokken kan worden, bijvoorbeeld uw partner, ook kan de behandelaar dit voorstellen.

Na het intake gesprek wordt aan de hand van de bevindingen samen met u een behandelplan opgesteld. Tevens wordt nagegaan of er een ” voldoende klik”  is tussen u en de behandelaar om verder te gaan. Indien geen goede klik is, wordt dat door de behandelaar opgepakt en overlegd binnen het team, om dit op  te lossen.

Uw huisarts wordt , mits door u toegestaan, op de hoogte gesteld van de bevindingen en het behandelplan.

Dit gebeurt via zorgmail,  een veilige manier informatie aan uw huisarts en /of verwijzer over te dragen.