Bij de intake wordt samen met u onderzocht welke problemen u heeft. Hierbij maken we gebruik van vragenlijsten naast de gesprekken. Bij het onderzoek is het belangrijk dat u actief betrokken bent. Ook kan het zijn dat we uw naasten bij het onderzoek betrekken om samen inzicht te krijgen wat er aan de hand is.

Behandelplan

Na de intake wordt het z.g. behandelplan besproken, waarbij afgesproken wordt wat het doel van de therapie zal zijn en de geschatte tijdsduur. Het adagium is: ” Kort als het kort kan, lang als het lang moet”. De tijdsduur is afhankelijk van de problematiek en de manier van behandelen. Tijdens de behandeling is uw inzet van essentieel belang voor het resultaat, er zal samen met u gekeken worden naar de voortgang.