Behandelingsmogelijkheden

Er zijn twee soorten behandelmogelijkheden, uitgaande van uw klacht.

Generalistische Basis GGZ

  • Kortdurende,  probleemgerichte psychologische hulpverlening m.b.v. specifieke behandelmethoden en therapeutische deeltechnieken, gericht op actuele problemen en gedragsverandering.
  • Psychologisch testonderzoek

Gespecialiseerde GGZ

  • Psychotherapie
    Diverse gespecialiseerde behandelmethoden, gericht op het opheffen of verminderen van psychische klachten, bij problemen, die meestal reeds langdurig het leven van cliënt tekenen en hem significant belemmeren in zijn sociaal en/of professioneel functioneren.