Vergoedingen en hulp in 2021

Eigen risico
Er wordt in 2021 geen eigen bijdrage in rekening gebracht.  Er geldt wel een (algemeen) eigen risico van € 385,- op jaarbasis. Dit eigen risico geldt dus ook voor de geestelijke gezondheidszorg.

Verwijzing
Ook in 2019 moet u of uw kind, altijd via de huisarts verwezen worden indien hulp bij psychische problemen nodig is. Het is dus niet meer mogelijk rechtstreeks naar een psycholoog of instelling voor geestelijke gezondheidszorg te gaan en achteraf om een verwijzing te vragen.

GBGGZ of GGGZ
Uw huisarts maakt een inschatting aan de hand van de ernst van uw klachten  welke vorm van hulpverlening daar het beste bij past. Dit wordt gedaan door een kort onderzoek (triage). Dit kan de huisarts doen,  maar dit kan ook gedaan worden door de POH-GGZ. (een praktijkondersteuner die opgeleid is om de ernst van uw klachten in te schatten en indien van toepassing  kortdurende begeleiding op zich te nemen.)

Uw huisarts kan, indien uw problematiek te zwaar is voor hulp door hemzelf of de POH-GGZ,  besluiten u te verwijzen naar de GZ-psycholoog of ortho-pedagoog.
De GZ-Psycholoog  in de Generalistische Basis GGZ, (GBGGZ) moet nagaan of de verwijzing terecht is en samen met u  een behandelplan opstellen
Uw huisarts kan ook besluiten u rechtstreeks te verwijzen naar de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGGZ) op basis van de ernst van de problematiek.
De SGGZ-hulpverlener zal, net als de GBGGZ-hulpverlener, nagaan of de verwijzing terecht is, en een behandelplan opstellen.