Wytske Kik

Wytske Kik heeft Klinische Psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en studeerde in 2018 af. Per februari 2021 is zij werkzaam binnen onze praktijk.

Voor deze tijd is Wytske werkzaam geweest binnen zowel de basis als de specialistische GGZ. Binnen de specialistische GGZ heeft ze als behandelaar ruime ervaring opgedaan met het behandelen en diagnosticeren van autismespectrumstoornis (ASS) en comorbide klachten. In de basis GGZ heeft ze ervaring opgedaan binnen kortdurende behandeltrajecten.

Wytske werkt onder andere met cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie tijdens haar behandelgesprekken. Tevens past ze onderdelen van mindfulness toe als dit passend is. In de behandelgesprekken vindt Wytske het belangrijk om te werken aan gerichte doelen om de klachten te verminderen of er beter mee om te leren gaan. Tijdens de behandelgesprekken vindt ze het belangrijk om een goede werkrelatie op te bouwen waarin een veilige sfeer en gelijkwaardigheid centraal staan.

Wytske is cognitief gedragstherapeut in opleiding VGCt®.

Aanwezig:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (wisselende tijden)

E-mailadres:  kik@praktijkhaga-dijkstra.nl