Willemijn van Sonsbeek

Willemijn van Sonsbeek

FullSizeRenderWillemijn van Sonsbeek studeerde in 2011 af als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht.
Sinds augustus 2016 is zij verbonden als zelfstandige (AGB 94101929) aan praktijk Haga & Dijkstra c.s. waar ze zich bezig houdt met zowel diagnostiek als ook behandeling voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen binnen de basis GGZ en specialistische GGZ.Voorheen werkte Willemijn in de kinderrevalidatie bij Rijndam Revaliatiecentrum te Rotterdam en bij De Hoogstraat in Utrecht. Zij heeft veel ervaring opgedaan met het behandelen en begeleiden van kinderen en jongeren met onverklaarbare lichamelijke klachten, ontwikkelingsproblemen, spieraandoeningen, syndromen en niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast heeft zij affiniteit met neuropsychologisch- en psychodiagnostisch onderzoek.

Sinds maart 2016 heeft ze de opleiding voor GZ psycholoog afgerond. Zij is lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
Willemijn werkt client- en systeemgericht, waarbij cognitieve gedragstherapie als basis wordt gebruikt binnen behandelingen. Ook kan EMDR onderdeel van behandeling zijn.Tijdens een behandeling is Willemijn gericht op aansluiting, samenwerking en verbinding met de cliënt. Het opbouwen van een goede vertrouwensband is volgens haar één van de belangrijkste voorwaarden binnen de behandeling.

Het mailadres van Willemijn: vansonsbeek@praktijkhaga-dijkstra.nl

GZ-psycholoog:              49921013825
Orthopedagoog
Lid intervisiegroep
Persoonlijke AGB-code:  94101929
Kwaliteitsstatuut          :   Het kwaliteitsstatuut van  Willemijn van Sonsbeek is in de praktijk op te vragen.
Klik hier voor wachttijd.

Werkdagen:

Dinsdag      –  locatie Marco Polostraat 12                  09:00 uur tot  17:00 uur
Woensdag  –  locatie Frederik Hendriklaan 21             09:00 uur tot  17:00 uur
Vrijdag         –  locatie Gezondheidscentrum Noord     09:00 uur tot  17:00 uur