Bernadette Verstraten

Bernadette Verstraten

Bernadette Verstraten is in 1994 afgestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen, richting klinische psychologie en persoonlijkheidsleer. Naast deze afstudeerrichting heeft ze zich verdiept in gezondheidspsychologie en sociale psychologie. Na haar doctoraal heeft ze haar GZ-registratie (BIG 59050890025) behaald.

Ze heeft als psycholoog werkervaring opgedaan op verschillende terreinen, onder andere het ziekenhuiswezen, de reïntegratiebranche, op gebied van Human Resource, relatietherapie en coaching.
Sinds 2004 is zij als zelfstandige werkzaam bij Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra C.S.

Ze werkt eclectisch en combineert elementen uit de client-centered therapie, cognitief-gedragsmatige therapie, systeemtherapie, mindfulness en schematherapie. Daarnaast maakt ze gebruik van EMDR bij enkelvoudige trauma’s. Ze omschrijft zich als een allround-psycholoog die zich, naast klachtgerichte interventies, focust op zelfrealisatie en zelfactualisatie. Op deze wijze tracht zij bij te dragen aan een vrijer functioneren van het individu.

Mailadres van Bernadette: Verstraten@praktijkhaga-dijkstra.nl

GZ-psycholoog:  BIG 59050890025
NIP visitatie 2016 hervisitatie 2022
Lid intervisiegroep
Persoonlijke AGB-code: 94004165

Het GGZ kwaliteitsstatuut van Bernadette Verstraten is ter inzage beschikbaar op de praktijk.

Bernadette Verstraten is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling psychologische zorg Wkkgz, opgezet vanuit het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

 

 

Klik hier voor wachttijd.

Aanwezig:

Maandag            9.00 – 15.00 uur: Hoofdlocatie Frederik Hendriklaan 21        

Dinsdag               9.00 – 13.00 uur: Hoofdlocatie Frederik Hendriklaan 21

Woensdag          7.30 – 15.00 uur: Hoofdlocatie Frederik Hendriklaan 21

Donderdag         7.30 – 15.00 uur: Hoofdlocatie Frederik Hendriklaan 21