Bernadette Verstraten

Bernadette Verstraten is in 1994 afgestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen, richting klinische psychologie en persoonlijkheidsleer. Naast deze afstudeerrichting heeft ze zich verdiept in gezondheidspsychologie en sociale psychologie. Na haar doctoraal heeft ze haar GZ-registratie (BIG 59050890025) behaald, als ook de registratie tot Eerstelijnspsycholoog NIP. (AGB: 94004165)

Ze heeft werkervaring opgedaan op verschillende terreinen, onder andere het ziekenhuiswezen, de reïntegratiebranche, op gebied van Human Resource en coaching.
Sinds 2004 is zij als zelfstandige werkzaam bij Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra C.S.

Ze werkt eclectisch en combineert elementen uit de client-centered therapie, cognitief-gedragsmatige therapie, systeemtherapie, mindfulness en psychodrama. Daarnaast maakt ze gebruik van EMDR bij enkelvoudige trauma’s. Ze omschrijft zich als een allround-psycholoog die zich, naast klachtgerichte interventies, focust op zelfrealisatie en zelfactualisatie. Op deze wijze tracht zij bij te dragen aan een vrijer functioneren

Mailadres van Bernadette: Verstraten@praktijkhaga-dijkstra.nl

GZ-psycholoog: 59050890025
Eerstelijnspsycholoog NIP
NIP visitatie 2016
Lid intervisiegroep
Persoonlijke AGB-code: 94004165
B.M.A. Verstraten kwaliteitststatuut
Klik hier voor wachttijd.

Aanwezig:

Maandag            9.00 – 15.00 uur: Nevenlocatie Oost (Van Broeckhovenln 6)

Dinsdag               9.00 – 13.00 uur: Hoofdlocatie Frederik Hendriklaan 21

Woensdag          7.30 – 15.00 uur: Hoofdlocatie Frederik Hendriklaan 21

Donderdag         7.30 – 15.00 uur: Hoofdlocatie Frederik Hendriklaan 21