Doelmatig onderzoek in de eerstelijn

Doelmatig onderzoek in de eerstelijn

De GZ-psycholoog  in de eerste lijn combineert dienstverlening aan cliënten met een transparant en deskundig gebruik van wetenschappelijke kennis. Hij of zij  is in staat om in korte termijn op een zo effectieve, efficiënte en betrouwbaar mogelijk wijze zoveel mogelijk informatie te verwerven over de klachten en achtergronden van de cliënt.  Hij of zij is in staat om op basis van goede diagnostiek juist te indiceren en te behandelen of gericht te verwijzen.  Het optimaliseren en professionaliseren van het diagnostisch proces is een belangrijk deel van de praktijkvoering.  Het is van belang om over goed bruikbare en gevalideerde instrumenten te beschikken om een bijdrage te leren aan het onderkennen wat er  aan de hand is, om te kunnen verklaren waarom er bepaalde klachten/problemen zijn of blijven en om een indicatie te krijgen hoe de klachten/problemen verholpen kunnen worden.

Aspecten die binnen de eerstelijns praktijk middels testdiagnostiek in kaart kunnen worden gebracht

–          Persoonlijkheidseigenschappen

–          Psychische en lichamelijke klachten

–          Copingstijl (hoe gaan mensen met problemen om)

–          Sociaal gedrag

 

Diagnostiek in de eerste lijn

Doelmatig onderzoek in de eerstelijn

De GZ-psycholoog  in de eerste lijn combineert dienstverlening aan cliënten met een transparant en deskundig gebruik van wetenschappelijke kennis. Hij of zij  is in staat om in korte termijn op een zo effectieve, efficiënte en betrouwbaar mogelijk wijze zoveel mogelijk informatie te verwerven over de klachten en achtergronden van de cliënt.  Hij of zij is in staat om op basis van goede diagnostiek juist te indiceren en te behandelen of gericht te verwijzen.  Het optimaliseren en professionaliseren van het diagnostisch proces is een belangrijk deel van de praktijkvoering.  Het is van belang om over goed bruikbare en gevalideerde instrumenten te beschikken om een bijdrage te leren aan het onderkennen wat er  aan de hand is, om te kunnen verklaren waarom er bepaalde klachten/problemen zijn of blijven en om een indicatie te krijgen hoe de klachten/problemen verholpen kunnen worden.

Aspecten die binnen de eerstelijns praktijk middels testdiagnostiek in kaart kunnen worden gebracht

–          Persoonlijkheidseigenschappen

–          Psychische en lichamelijke klachten

–          Copingstijl (hoe gaan mensen met problemen om)

–          Sociaal gedrag