Wachttijden

PEILDATUM:  09-08-2018

Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.

JEUGD 10-12 weken, nieuwe aanmeldingen kunnen pas  behandeling genomen worden mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn
Volwassenen BGGZ >6 weken
Volwassenen SGGZ > 20 weken