Wachttijden

PEILDATUM:   15-10-2017
Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.

JEUGD 10 weken, nieuwe aanmeldingen kunnen pas in 2018 in behandeling genomen worden mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn
Volwassenen BGGZ > 2-4 weken
Volwassenen SGGZ > 8 weken