Wachttijden

PEILDATUM:  24-11-2018

Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.
NB: CZ verzekerden hebben een langere wachttijd, informatie bij het secretariaat.

JEUGD 12-20 weken, nieuwe aanmeldingen kunnen pas  behandeling genomen worden mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn
Volwassenen BGGZ 2-3 weken
Volwassenen SGGZ 16 weken