Wachttijden

PEILDATUM: 01-03-2018
Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.

JEUGD 8-10 weken, nieuwe aanmeldingen kunnen pas  in behandeling genomen worden mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn
Volwassenen BGGZ > 2-4 weken  
Volwassenen SGGZ > 20 weken