Wachttijden

PEILDATUM: 12-06-2019
Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.
NB: CZ en Menzis verzekerden hebben een langere wachttijd, informatie bij het secretariaat.

JEUGD 12-16 weken, nieuwe aanmeldingen kunnen pas  in behandeling genomen worden mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn
Volwassenen BGGZ > 6-8 weken  
Volwassenen SGGZ 16 weken