Wachttijden

PEILDATUM: 01-10-2017
Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.

JEUGD 4-8 weken
Volwassenen BGGZ > 2-4 weken  
Volwassenen SGGZ > 8 weken