Wachttijden

PEILDATUM:  01-08-2017
Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.

JEUGD 8-10 weken
Volwassenen BGGZ > 6 weken  
Volwassenen SGGZ > 8 weken