Praktijkafspraken

Wij hechten er grote waarde aan om de praktijk zo goed mogelijk te organiseren. Doel is dat iedereen duidelijk is wat onze werkwijze is en waar wij voor staan. Onder de praktijkafspraken hebben wij dieĀ zakenĀ gezet die voor u van belang (kunnen) zijn.