Intake

In het eerste gesprek inventariseert uw hulpverlener uw klachten en indien nodig krijgt u een vervolgafspraak met uw hoofdbehandelaar om een en ander verder te verhelderen..

Na deze intakeprocedure wordt er een diagnose gesteld en een voorstel voor behandeling geformuleerd. Vervolgens bespreekt uw hoofdbehandelaar, in een adviesgesprek met u, de gestelde diagnose en het behandelvoorstel.

Uw huisarts wordt , mits door u toegestaan, op de hoogte gesteld van de bevindingen en het behandelplan.

Dit gebeurt via zorgmail,  een veilige manier informatie aan uw huisarts over te dragen.