Gerda de Jong

foto Gerda

 

Gerda de Jong is in 2010 aan de universiteit van Tilburg afgestudeerd als kind- en jeugdpsycholoog. Sinds februari 2016 is Gerda verbonden aan de praktijk Haga en Dijkstra c.s. Eerder heeft zij onder andere gewerkt bij Mentaal Beter, een landelijke GGZ-instelling. Zij heeft als psycholoog veel ervaring opgedaan in het doen van psychologisch onderzoek, individuele behandelingen en ouderbegeleidingen. Binnen praktijk Haga en Dijkstra c.s. werkt Gerda met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en/of diens ouders binnen de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. Gerda heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het behandelen van trauma’s, onder andere met behulp van EMDR-therapie. In de behandelingen maakt Gerda naast EMDR-therapie, gebruik van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte interventies. In het contact met haar cliënten hecht Gerda veel waarde aan transparantie en individuele afstemming waarbij de hulpvraag van de cliënt/ouders centraal staat.

Het e-mailadres van Gerda is dejong@praktijkhaga-dijkstra.nl
Klik hier voor wachttijd.