Wachttijden

  • PEILDATUM: 12-06-2019
    Wachttijden worden twee wekelijks gezamenlijk gepeild en onder wachttijden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat wachttijden bij de individuele hulpverleners afwijken van het gemiddelde van de peildatum.
    NB: CZ en MENZIS verzekerden hebben een langere wachttijd, informatie bij het secretariaat.
JEUGD 12-16 weken, nieuwe aanmeldingen kunnen pas  in behandeling genomen worden mits aanmeldformulier en de verwijzing in ons bezit zijn
Volwassenen BGGZ 6-8 weken
Volwassenen SGGZ 16 weken